Wsunęła się do pokoju bardzo delikatnie,

Zakręciła się z gracją, uśmiechnięta ładnie.

Jej niebieskie oczy – jak dwie krople wody,

Spływały po twarzy niebiańskiej urody.

 

Włosy jak u Nimfy – powabne i jasne,

Świeciły jak zawsze swym cudownym blaskiem,

A piękny jej obraz, w całym swym ogromie

Można by przypisać Słowiańskiej Safonie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romantyczna